Jeugdtrauma & depressie

Vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc is een nieuw onderzoek gestart naar het verband tussen jeugdtrauma en depressieve symptomen bij patiënten met een depressie. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van hoe vaak verschillende typen jeugdtrauma en depressieve klachten voorkomen. Daarnaast wordt er in twee vervolgonderzoeken (RESET studies) gekeken naar nieuwe behandelstrategieën die gericht jeugdtrauma en depressie op volwassen leeftijd aanpakken.  Ben u geïnteresseerd en heeft u zelf depressieve klachten en jeugdtrauma meegemaakt, dan kunt op deze website:

 

 

Subsidiegevers

Instituten