De RESET studies

Logo Reset je stress systeem

Doel en deelname RESET studies

Vrouw op steiger-unsplash

Het vervolgonderzoek genaamd RESET (Restoring mood after Early life Trauma), bestaat uit twee  studies waarin verschillende behandelingen worden onderzocht die gericht jeugdtrauma op volwassen leeftijd willen aanpakken. Door het aanpakken van het jeugdtrauma wordt geprobeerd de depressieve symptomen te verlichten. Het behandelen van jeugdtrauma bij depressie onderzoeken we met twee verschillende behandelvormen: medicatie en psychotherapie.

Kijk hier hoe hoofdonderzoeker en psychiater dr. Christiaan Vinkers bij de Universiteit van Nederland uitlegt hoe het stress-systeem kan worden ‘gereset’.

Op deze pagina:

Aanpakken van jeugdtrauma met medicatie

In de RESET-medicatie studie onderzoeken we of het ontregelde stress-systeem ‘gereset’ kan worden met een geneesmiddel dat het stresseiwit glucocorticoïd receptor (GR) blokkeert. Zo hopen we depressies bij mensen die jeugdtrauma hebben meegemaakt beter en sneller te behandelen. Bij jeugdtrauma raakt het stresssysteem en het stresseiwit GR overbelast tijdens een kwetsbare periode in de vroege jeugd. Die ontregeling blijft het hele leven bestaan en lijkt iemand gevoeliger te maken voor depressie.

De kortdurende ‘reset’ met medicatie duurt 1 week. Dat gebeurt met een bestaand medicijn (mifepriston) dat tot dusver niet in de psychiatrie wordt gebruikt, maar wel bij een hormonale ziekte. We gaan onderzoeken of mifepriston kan werken als ‘reset’ van het stresssysteem en om zo als nieuwe en veilige behandeling te gebruiken voor patiënten met een depressie na jeugdtrauma. Als deze nieuwe behandeling effectief blijkt kan het op korte termijn gebruikt worden als alternatief voor deze patiënten bij wie antidepressiva en psychotherapie minder goed werken.

Aanpakken van jeugdtrauma met psychotherapie

In de RESET-psychotherapie studie onderzoeken we of bestaande effectieve traumabehandelingen jeugdtrauma kunnen aanpakken en ervoor kunnen zorgen dat iemand eerder herstelt van zijn/haar depressie. In deze studie bestaat de traumabehandeling uit 6 tot 10 individuele wekelijkse sessies van 60-90 minuten, gegeven door een ervaren en getrainde therapeut op het gebied van traumabehandeling.

Afhankelijk van het type jeugdtrauma dat op de voorgrond staat, wordt er een keuze gemaakt tussen één van de volgende twee traumabehandelingen:

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): het ophalen van herinneringen aan het trauma en het tegelijk uitvoeren van een afleidende taak kan de kracht en emotionele lading van de herinnering doen afnemen.
  • Imaginaire Rescripting (ImRs): het ophalen van herinneringen aan het trauma en deze herschrijven (rescripting), waardoor de betekenisverlening aan de herinneringen wordt veranderd.

Als deze nieuwe aanpak van jeugdtrauma met traumabehandeling werkt om depressie goed te behandelen, kunnen patiënten hier op korte termijn baat bij hebben omdat bovenstaande traumabehandelingen al veel binnen de psychiatrie worden toegepast bij trauma-gerelateerde aandoeningen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS).


Informatie over deelname

Wij zijn op zoek naar volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige depressie en jeugdtrauma. Voor beide RESET studies geldt dat uw normale depressiebehandeling gewoon blijft doorlopen of kan worden opgestart.

Meedoen aan RESET-medicatie

Als u meedoet zult u worden ingeloot in één van de volgende groepen (naast de depressiebehandeling die u eventueel al via uw behandelaar krijgt):

  1. Groep 1: u slikt gedurende 1 week dagelijks een placebo.
  2. Groep 2: u slikt gedurende 1 week dagelijks het middel mifepriston.

Voor en na de medicatiebehandeling worden een aantal klachten en factoren uitgevraagd met vragenlijsten om het beloop van uw klachten in kaart te brengen.

Vrouwen die zwanger zijn of geen non-hormonale anticonceptie willen gebruiken tijdens het onderzoek kunnen niet meedoen met de medicatiebehandeling. Mifepriston kan namelijk ook worden gebruikt bij zwangerschapsafbreking en kan mogelijk de effectiviteit van hormonale anticonceptie middelen verminderen. Mifepriston is eerder onderzocht voor de behandeling van psychotische depressie met een gunstig effect. Het gebruik van mifepriston bleek hierbij veilig en bijwerkingen waren vergelijkbaar met placebo.

Meedoen aan RESET-psychotherapie

Als u meedoet zult u worden ingeloot in één van de volgende groepen (naast de depressiebehandeling die u via uw behandelaar krijgt):

  1. Groep 1: u ontvangt een reguliere depressiebehandeling
  2. Groep 2: u ontvangt traumabehandeling naast uw reguliere depressiebehandeling

Voor, tijdens, en na de behandeling worden een aantal klachten en factoren uitgevraagd met vragenlijsten. Ook zult u gedurende de behandeling worden gevraagd om eens in de twee weken thuis een online vragenlijst in te vullen om het beloop van uw depressieve klachten in kaart te brengen. De traumabehandelingen zullen worden gegeven door ervaren en gekwalificeerde therapeuten.


Biologische metingen

Bij beide onderzoeken zijn we daarnaast ook geïnteresseerd in de biologische veranderingen na de traumabehandeling met medicatie of psychotherapie.
Om de mate van cortisol (stress-hormoon) te bepalen, zal er in beide onderzoeken een plukje haar worden afgenomen voor en na de behandeling. Bij deelname aan de RESET-medicatie studie zal tevens aan u worden gevraagd om voor, tijdens en na de behandelingen wat speeksel af te staan voor verdere cortisol metingen. In beide onderzoeken zal er voor en na de behandelingen wat bloed bij u worden afgenomen. Dit doen we om te kijken of er kenmerken in het bloed te vinden zijn die samenhangen met het herstel van een depressie en het effect van de behandeling.

Daarnaast zal, bij interesse vanuit de deelnemers, een subgroep worden gevraagd om mee te doen met een hersenscanstudie waarbij de hersenactiviteit wordt gemeten met een fMRI scanner. Voor en na de behandeling zal er een hersenscan worden gemaakt (duur ± 60 minuten) om het effect van de traumabehandeling (medicatie of psychotherapie) op stress gerelateerde hersenmechanismes te onderzoeken.

Wat heb ik er aan?

De behandeling die u krijgt kan mogelijk goed werken als u een depressie heeft. Daarnaast helpt u mee aan meer inzicht in mogelijke nieuwe behandelingen bij depressie na jeugdtrauma. Zodra het onderzoek is afgerond zullen wij de resultaten op groepsniveau aan u terugkoppelen via een nieuwsbrief indien u daar interesse in heeft.

Meedoen?

Indien u interesse heeft in deelname, kunt u zich via onderstaande knop aanmelden. U krijgt dan meer informatie opgestuurd en wij nemen contact met u op. Voordat u mee kunt doen met één van de RESET studies, zullen wij u vragen om eerst de online vragenlijsten in te vullen. In de vragenlijsten kijken we naar de ernst van het jeugdtrauma en de depressieve klachten op dit moment. Indien u in aanmerking komt voor de RESET studies, wordt er contact met u gezocht. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden voor RESET studie