Achtergrondinformatie onderzoek

Waarom onderzoek naar jeugdtrauma en depressie

Jeugdtrauma geeft gedurende het hele leven meer risico op depressie. Jeugdtrauma komt in verschillende vormen voor. Kort gezegd zijn er aan de ene kant situaties die er niet hadden moeten zijn maar er wel waren, zoals misbruik en mishandeling. Aan de andere kant zijn er situaties die er niet (voldoende) waren: het gaat dan om behoeften die onvervuld zijn gebleven, doordat er sprake was van verwaarlozing. Beide soorten trauma kunnen zeer ontwrichtend zijn, zowel in de jeugd als gedurende het volwassen leven van een persoon.

Ongeveer 1 op de 4 patiënten met een depressie heeft een vorm van jeugdtrauma meegemaakt. Depressie is een veel voorkomende ziekte waarin somberheid en niet meer genieten op de voorgrond staan. Patiënten met jeugdtrauma krijgen vaak ernstigere depressies op jongere leeftijd die lastiger te behandelen zijn. Helaas werkt antidepressiva en psychotherapie veel minder goed (tot wel 50% minder) bij een depressie bij iemand die jeugdtrauma heeft meegemaakt. Daarom is dit onderzoeksproject gestart om meer kennis te verkrijgen en zodoende de patiëntenzorg te kunnen verbeteren.

Door middel van de vragenlijsten op deze website doen wij onderzoek naar hoe vaak verschillende typen jeugdtrauma en depressieve klachten voorkomen bij patiënten met een depressie.

Kijk voor meer informatie bij vragenlijsten.

Daarnaast doen we vervolgonderzoek naar twee nieuwe behandelstrategieën die heel gericht jeugdtrauma en depressie op volwassen leeftijd willen aanpakken. Het doel van deze behandelingen is om het stress systeem te ‘resetten’ met medicatie en psychotherapie.

Kijk voor meer informatie bij RESET studies.