Vragenlijsten

Vragenlijsten over jeugdtrauma en depressie

Man uitzicht-unsplash

Als u ooit een jeugdtrauma heeft ervaren én last heeft van depressieve symptomen, dan zouden wij u graag willen vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. In dit onderzoek worden de aanwezigheid en duur van jeugdtrauma en depressieve klachten in kaart gebracht. Deze informatie zal eenmalig worden uitgevraagd aan de hand van online vragenlijsten. U kunt dus vanuit huis aan dit onderzoek meedoen. Het invullen van de online vragenlijsten zal ongeveer vijftien minuten in beslag nemen.

Met de resultaten van de vragenlijsten willen wij onderzoeken hoe vaak verschillende typen jeugdtrauma (misbruik en verwaarlozing) voorkomen en hoe ze samenhangen met depressieve klachten. Daarnaast willen we onderzoeken of er een samenhang is tussen verschillende vormen en kenmerken van jeugdtrauma en depressieve klachten. Zo kan het zijn dat bepaalde jeugdtrauma’s vaker voorkomen met bepaalde depressieve symptomen.

Op deze pagina:

Informatie over deelname

Wij zijn op zoek naar volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige depressie en jeugdtrauma om een aantal vragenlijsten online in te vullen. Indien u onder behandeling bent voor uw depressieve klachten, dan kan deze behandeling gewoon gelijktijdig aan dit onderzoek blijven doorlopen. Er zijn geen grote risico’s verbonden aan deelname. Wel kan het misschien confronterend voor u zijn om vragen over depressie en jeugdtrauma in te vullen. U kunt daarom altijd contact opnemen met het onderzoeksteam voor eventuele vragen of opmerkingen.

Voordat u kunt deelnemen vragen wij u eerst om toestemming. Dit doen we aan het begin van het onderzoek voordat u de eerste online vragenlijst invult. Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen vergoeding.

Vervolgonderzoek: RESET studies

Als u meedoet aan het onderzoek met de vragenlijsten, zult u na het invullen van de vragenlijsten om toestemming worden gevraagd om benaderd te worden voor de RESET studies. In de RESET studies doen we onderzoek naar het aanpakken van depressie door  de behandeling te richten op het jeugdtrauma. Indien u in aanmerking komt en interesse heeft om aan één van deze studies deel te nemen, zult u hier later meer informatie over ontvangen. Of u mee wilt doen aan één van de RESET studies kunt u later beslissen en is helemaal vrijwillig.

Wat heb ik er aan?

Het invullen van de vragenlijsten kan u mogelijk inzicht geven over uw jeugdtrauma of depressieve symptomen. Daarnaast helpt u mee aan meer inzicht en kennis wat betreft mogelijk nieuwe behandelingen bij depressie na jeugdtrauma.

Meedoen?

Indien u interesse heeft in deelname, kunt u via onderstaande knop starten met het invullen van de vragenlijsten. Lees voordat u begint de informatiebrief rustig door, zodat u goed geïnformeerd uw toestemming kunt geven voor deelname aan dit onderzoek. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meedoen aan vragenlijsten

Let op! Het is helaas niet meer mogelijk om mee te doen aan het vervolgonderzoek RESET-medicatie, dit onderzoek is inmiddels in de afrondende fase. De RESET-psychotherapie studie is nog wel actief.